logo cetera
cz gb
Duševní zdraví, psychoterapie, psychoanalýza, rodinná terapie a supervize et cetera...

PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

registrovaný klinický psycholog

psychoanalytik a psychoterapeut

držitel certifikátu EAP

supervizor ČIS

IČ:  716 62 154

e-mail: jiri.jakubu@cetera.cz

telefon: +420  777 282 534

smluvní pojišťovny: 111, 205, 211, 213

Absolvoval speciální pedagogiku na PeF UK, jednooborovou psychologii a postgraduální doktorské studium klinické psychologie na FF UK. Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v systematické psychoterapii.

Zpočátku zaměstnán jako psycholog v OPPP Praha 6, později na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET v Praze, kde také vedl oddělení neurotické a psychosomatické léčby. Od r. 2002 v privátní zdravotnické praxi jako registrovaný klinický psycholog a psychoterapeut.

Absolvoval výcvik v psychoanalýze při České psychoanalytické společnosti, výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii (VIAP – dnes PVŠPS), v integrativní supervizi (Iron Mill Institute + ČIS) a výcvik v rodinné terapii (IRT P, neukončený). Působil v redakčních radách časopisů Psychoterapie a Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. Rovněž působil či působí jako lektor a výcvikový terapeut ve skupinové psychodynamické psychoterapii (VIAP-PVŠPS, Remedium Praha), externě vyučuje na PVŠPS a katedře psychologie FF UK.

Nabídka:

  • psychoanalýza
  • psychodynamická psychoterapie
  • individuální a případová supervize

Poskytovaná péče je kontinuálně supervidována a hrazena na základě navázaných smluv s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP (111). ZP MV ČR (211), ČPZP (205), RBZP (213).


Copyright © 2024 CETERA | Programming FOLDINA.cz