logo cetera
cz gb
Duševní zdraví, psychoterapie, psychoanalýza, rodinná terapie a supervize et cetera...

Co nabízíme

Psychoterapie

Jedna z cest k sebepřijetí, prostřednictvím sebepoznání a hlubšího porozumění sobě samému. Umožňuje vnímat život realističtěji, méně zkreslený potlačenými emocemi, vede k odstranění nepatřičných přesvědčení o sobě i o světě. Jako léčebná metoda umožňuje člověku, aby si uvědomil podstatu svého problému nebo onemocnění a naučil se mu čelit svými vlastními silami. Používá se zejména tam, kde jsou potíže nemocného z větší části podmíněny jeho duševním stavem.

Psychoterapii může poskytovat odborník (nejčastěji psycholog nebo psychiatr) se speciálním psychoterapeutickým vzděláním. Psychoterapeutická péče probíhá individuálně, skupinově nebo také v rámci rodinné či párové terapie.

Psychologické konzultace

Zaměřené na orientaci v problému, řešení běžných životních obtíží, případně rozhodnutí o dalším postupu. Mají rozsah obvykle jen několika setkání.

Supervize

Supervizi poskytujeme v oblasti zdravotnictví, školství a sociální péče, ale také pro firmy a neziskové organizace. Ve formě individuální i týmové (včetně případové) s možností zacílení na oblast klinicko-terapeutickou nebo rozvojově-manažerskou.


Copyright © 2024 CETERA | Programming FOLDINA.cz